Aktuality

Zahájení školního roku 2017/18

Vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. září od 7.50 hodin. Informativní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků se budou konat: u učebních oborů zaměřených na gastronomii (cukrář, kuchař-číšník, řezník-uzenář) ve…
více

Souboj o nejlepšího řemeslníka

V rámci projektu Řemesla v barvě proběhl dne 28. 6. 2017 na školních dílnách souboj o nejlepšího řemeslníka, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd ZŠ a prvního ročníku SOU. Soutěžilo se v řemeslných…
více

Odborná exkurze do Plzně

V úterý 27. 6. se vydali studenti oboru Informační služby na dvoudenní odbornou exkurzi do Plzně. Po příjezdu do Plzně se ubytovali v kempu Ostende Bolevák, navštívili knihovnu Západočeského muzea a Muzeum…
více

Vodácké putování 2017

Pro žáky naší školy pořádáme každoročně výběrový vodácký kurz. Letos se pod názvem „Vodácké putování 2017“ uskutečnil v týdnu od 5.6. do 9.6. 2017. Jela se řeka Vltava z Vyššího Brodu přes…
více

Závody dračích lodí

V pondělí 19. 6. 2017 se studenti ze tříd HT3, HT2, AK1, VČE3, CU1 a VČ2 zúčastnili závodu dračích lodí na Knížecím rybníku v Zárybničné Lhotě. Naši studenti obsadili 5. místo. Souboj všech družstev středních…
více

Ukončení průběžné praxe knihovníků

Se závěrem školního roku skončila i průběžná praxe studentů 3. ročníku oboru Informační služby. Během ní trávili budoucí knihovníci každý pátek na vybraném pracovišti, kde si v praxi ověřovali teoretické znalosti,…
více

Prohlídka Strakovy akademie

12. června navštívili žáci třídy VČE3 Strakovu akademii v Praze. Během hodinové prohlídky se seznámili s historií budovy, dozvěděli se o činnosti vlády, prohlédli si reprezentační prostory a zasedací sál, kde probíhají…
více

Mládežnické fórum

Dne 13. června 2017 se studentky třetího ročníku naší školy – Dominika Berková, Diana Jindová a Žaneta Jašková zúčastnily Mládežnického fóra aneb Desatera problémů města Tábora očima žáků a studentů…
více

Pasování prvňáčků na čtenáře

Závěr roku patří tradičně slavnosti pasování prvňáčků na čtenáře. Ta letošní se dá vyjádřit jednoduchými čísly – jeden týden, dvě místa, tři základní školy, čtyři studentky třídy IS2. V roli pohádkových…
více

Zahradní slavnost v Divadle Oskara Nedbala Tábor

Slavnostně nasvícený táborský divadelní park a hudba Smyčcového kvarteta Jiřího Sychy vykouzlily krásnou atmosféru při slavnostním zakončení divadelní sezóny ve čtvrtek 8. 6. 2017. Během této zahradní slavnosti bylo odhaleno i nové…
více

Veletrh Svět knihy Praha

Ve dnech od 11. 5. – 14. 5. 2017 se na pražském výstavišti v Holešovicích konal již 23. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Jeho návštěva je pro knihovníky téměř…
více

EXKURZE V AČOV TÁBOR

Dne 10. května žáci všech tří ročníků oboru Instalatér navštívili při Dni otevřených dveří  AČOV Tábor. AČOV Tábor prošla v posledních letech výraznou modernizací a žáci se mohli seznámit s moderními technologiemi…
více

Národní památkový ústav Praha

 V úterý 9. května 2017 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Národního památkového ústavu Praha. Na úvod Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru péče o památkový fond,…
více