Aktuality

Beseda s básníkem Ondřejem Lipárem

Díky nabídce ředitelky táborské knihovny měli studenti tří ročníků oboru knihovnictví možnost seznámit se s básníkem Ondřejem Lipárem. V besedě připomínající spíše neformální rozhovor je seznámil jednak se svou prací…
více

Exkurze – Stavební úřad MěU Tábor

Dne 29. 1. 2014 se uskutečnila exkurze studentů třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost na Stavební úřad MěÚ v Táboře. Vedoucí úřadu Ing. Jitka Doležalová studenty seznámila se stavebním zákonem a…
více

Školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce

28. ledna. Olympiáda měla dvě části. První obsahovala test gramaticko-lexikálních znalostí, poslech a čtení s porozuměním. Ve druhé části hodnotila porota tvořená Mgr. Evou Vaňkovou, Mgr. Pavlou Krešákovou a Mgr.…
více

Den španělské kuchyně ve školní jídelně

Ve středu 29. 1. překvapila naše školní jídelna své strávníky zajímaným nápadem – Dnem španělské kuchyně. Po katalánské polévce byly v nabídce 3 druhy jídel: vepřová kotleta Galicia s opečenými…
více

Baristický kurz

Baristický kurz – kurz přípravy kávy – se konal pro zájemce z řad našich žáků ve dnech 21. 1. – 22. 1. v odborné učebně stolničení naší školy. Zúčastnili se…
více

Exkurze na Městském úřadě v Táboře

Ve středu 22. 1. 2014 navštívili studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Městský úřad v Táboře. Vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Helma je seznámil s jednotlivými odbory a jejich činností…
více

Den otevřených dveří

e středu 15.1.2014 se konal v prostorách naší školy Den otevřených dveří. Jako každoročně se setkal s velkým zájmem z řad veřejnosti. Zájemci o studium si mohli prohlédnout slavnostně naaranžované…
více

Vánoční volejbalový turnaj

20. prosince 2013, stejně jako minulý rok, proběhl na naší škole Vánoční volejbalový turnaj. Turnaje se zúčastnili zástupci tříd VČ1, VČ2, SS1, HT1, HT2 a GA4. Všichni hráči ze sebe…
více

Knihařská dílna

Poslední čtvrtek před vánočními svátky si studentky třetího ročníku knihovnictví vyzkoušely, co obnáší svázání i jen drobné knihy. V jejich případě šlo o výrobu sešitku formátu A6. Začaly skládáním čistých…
více

Advent v Drážďanech a ve Vídni

Vždy v prosinci pořádá naše škola adventní zájezdy do zahraničí. Letos zájemci z řad našich žáků navštívili v úterý 17.12. Drážďany a ve čtvrtek 19.12. Vídeň. Zájezdy se setkávají s…
více

Vánoce našich předků

Ve čtvrtek 19. 12. navštívil naši školní knihovnu ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek. Našim studentům prvních ročníků vyprávěl o vánočních zvycích, tradicích a adventu našich předků. Své…
více

Kuchařská soutěž „Lázeňský pohárek“

V Karlových Varech se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR XV. Ročník přehlídky kuchařského umění žáků SOU a SOŠ „Lázeňský pohárek 2013“. V kategorii kuchař reprezentoval naši školu…
více

Raut pro Krajský úřad

Letos byla naše škola opět oslovena s žádostí o uspořádání rautu pro Krajský úřad Jihočeského kraje. Raut se konal ve středu 11.12.v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. O výrobu…
více

Odborné školení pedagogů v zahraničí

Ve dnech 1. až 7. prosince 2013 naše škola ve spolupráci s MŠMT realizovala zahraniční odborné metodické školení v rámci dlouhodobé česko-dánské spolupráce na projektu Učící se učitel, konané na…
více

Praxe oboru ekonomika a podnikání

Každoročně v předvánočním období absolvují žáci oboru ekonomika a podnikání souvislou 14denní praxi. Žáci se seznámí s chodem velkých obchodních firem a získají spoustu praktických dovedností a poznatků. Pro firmy…
více