Aktuality

90 let Františka Fürbacha

V březnu se dožil krásných 90ti let František Fürbach, bývalý ředitel učiliště SOU Vodní stavby. K jeho životnímu jubileu mu popřáli za naší školu hodně zdraví a spokojenosti ředitel školy…
více

Exkurze v arcibiskupském archivu

Koncem března se vybraní žáci prvního a třetího ročníku oboru knihovnictví vypravili na exkurzi do arcibiskupského archivu v Praze. Studenti prvního ročníku tak završili úvod do paměťových institucí – archivů,…
více

Exkurze do Státního okresního archívu

Ve středu dne 27. 3. 2013 navštívili studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Státní okresní archiv v Táboře. Ředitelka archivu Bc. Alena Daňková je seznámila s organizací archivní správy ČR…
více

Posunutí termínu uzávěrky literární soutěže

Školní knihovna vyhlásila zhruba před měsícem literární soutěž na téma ,,Jaro", do které se může přihlásit každý student školy. Vzhledem k tomu, že probíhá úprava Měsíčníku školní knihovny (který mj.…
více

Barmanský kurz

Barmanský kurz proběhl letos opět ve dvou termínech v průběhu měsíce března. Prvního kurzu se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru hotelnictví, druhého žáci 3. ročníku oboru gastronomie. Kurzy se konaly…
více

Velikonoční výstava ve školní knihovně

Přijďte se naladit do velikonoční atmosféry do školní knihovny. Můžete se těšit na výstavu velikonočních pohlednic a malovaných vajíček, prohlédnout si velikonočního beránka a věnec, které upekly žákyně oboru cukrář.…
více

Pásmo o hudebních žánrech

Jako součást praktické výuky připravili studenti 4. ročníku oboru Knihovnické a informační systémy a služby pásmo prezentací Hudební žánry. 7. března pozvali do prostor školního studijního a informačního centra děti…
více

Výsledky fotografické soutěže

Dne 6. března 2013 v odpoledních hodinách proběhlo ve Studijním a informačním centru školy vyhlášení vítězů fotografické soutěže, která nesla název „Okouzlující zimní krajina“. Přihlásilo se celkem deset soutěžících, jejichž…
více

Exkurze do Katastrálního úřadu

Ve dnech 7. a 14. února 2013 navštívili studenti čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Územní pracoviště Katastrálního úřadu v Táboře. Nejprve si prohlédli oddělení pozemkové knihy, pak následovala prohlídka dalších…
více

Vyhlášení fotografické soutěže

Vyhlášení fotografické soutěže na téma „Okouzlující zimní krajina“ se bude konat ve středu 6. března od 13.30 h ve školní knihovně. Do soutěže poslali žáci naší školy krásné fotografie, někteří…
více

Exkurze do tiskárny Europrint

Návštěva Europrintu patří mezi tradiční exkurze knihovnického oboru. Sledovat vznik klasického dokumentu, ať už se jedná o knihu, časopis nebo propagační leták, bylo pro studenty třídy IS3 doslova fascinující. Díky…
více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský kurz pro 1. ročníky proběhl v termínu 16. 2. – 22. 2. v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Lyžaři byli letos opět ubytováni v Lyžařské boudě na Liščí louce.…
více

Oznámení

Z technických důvodů bude školní knihovna ve středu 20. 3. 2013 otevřena od 10:00 do 14:00 hodin a ve středu 27. 3. 2013 od 9:00 do 13:00 hodin. Děkujeme za…
více

Finanční gramotnost

Ve středu 20. 2. se ve studijním informačním centru naší školy uskutečnila přednáška na téma Finanční gramotnost – finance v praxi. Přednáška proběhla v rámci projektu Šance pro ICT (program…
více

Exkurze do České národní banky

Ve čtvrtek 21. 2. 2013 navštívili žáci oboru ekonomika a podnikání Českou národní banku v Praze. V prostorách bývalého trezoru banky je umístěna expozice „Lidé a peníze“. Expozice nabízí historii…
více