Aktuality

Knihovníci pasovali prvňáčky na čtenáře

Ve čtvrtek 13. června navštívili naši školu prvňáčci ze Základní školy Husova. Studentky druhého ročníku knihovnictví pro ně připravily v rámci odborné praxe tzv. pasování na čtenáře. Školní knihovna se…
více

Sportovně turistický kurz

Sportovně turistický kurz v letošním roce proběhl ve termínu 17. 6. - 21. 6. v Krkonoších. Žáci byli ubytováni v Lyžařské boudě na Liščí louce. Kurzu se zúčastnili žáci tříd…
více

První absolventi oboru Lázeňství a turismus

V pátek 7. 6. 2013 úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku první absolventi denního bakalářského studia Lázeňství a turismus. Tento obor otevřela před 3 lety v konzultačním středisku na naší škole…
více

Výměnný pobyt holandských studentů v Táboře

Ve dnech 29. 5. – 4. 6. hostila naše škola holandské studenty z Doetinchemu, kteří zde byli na výměnném pobytu. Byli ubytování v rodinách našich studentů. Během své návštěvy absolvovali…
více

Závěrečné zkoušky

V první polovině června probíhají na naší škole závěrečné zkoušky učebních oborů.V pondělí 3. 6. se konala písemná část závěrečné zkoušky oborů kuchař-číšník, cukrář, automechanik, autoelektrikář a instalatér. V době…
více

Studenti knihovnictví a Noc literatury

Ve středu 15. 5. měli studenti knihovnictví příležitost zúčastnit se zajímavé akce. Noc literatury je celostátním čtenářským happeningem, jehož prostřednictvím se veřejnost seznamuje se současnou evropskou literaturou. V táboře se…
více

Přednáška pracovnice Jihočeské vědecké knihovny

V pondělí 13. května proběhla v prostorách Studijního a informačního centra školy přednáška pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Knihovnické a informační služby. Pracovnice Jihočeské vědecké knihovny Lidmila Švíková…
více

Sportovně turistický kurz PŘELOŽEN!!!

Sportovně turistický kurz: Krkonoše, Lyžařská bouda, je z důvodu nepříznivého počasí přeložen z 3. 6. na 17. 6. 2013. Třídy HT2 a KČ2A budou mít v pondělí zvláštní rozvrh. Podrobnosti…
více

Maturitní zkoušky

Ve čtvrtek 16. 5. byla na naší škole zahájena ústní část maturitní zkoušky. Jako první skládá ústní maturitu třída GA4 – obor gastronomie, v dalším týdnu budou následovat třídy EP4…
více

Odborná exkurze

Ve dnech 23. 4. – 25. 4. se vybraní žáci zúčastnili třídenní odborné exkurze v Jizerských horách a na Liberecku. Exkurze zahrnovala návštěvu výrobních závodů, kde žáci mohli získat zajímavé…
více

Výstava „20 let chráníme českou korunu“

Ve čtvrtek 9. 5. navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru ekonomika a podnikání interaktivní výstavu s názvem „20 let chráníme českou korunu“, která se konala v prostorách Akademické knihovny…
více

Společná část maturitní zkoušky

Ve čtvrtek 2. května začala pro studenty 4. ročníků maturitních oborů společná část maturitní zkoušky. Tuto část maturity zahájili letos studenti matematikou, další dny následuje český jazyk a cizí jazyky.…
více

2. kolo přijímacího řízení

Od pondělí 6. 5. 2013 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na některé zatím nenaplněné obory naší školy. Přihlášky je možné odevzdávat do 14. 5. 2013. Seznam oborů s počty přijímaných…
více

Česko-norský projekt

Několik týdnů již spolupracuje naše škola s norskou školou v Inderoy na projektu "God dag". Zapojena je třída EI1 a první ročník Studiespesialiserende - Inderoy videregaende skole a jejich učitelky…
více

Projekt Šablony – Šance pro ICT

Od letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu „Šablony“ s názvem Šance pro ICT v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání…
více