Aktuality

Přebor SŠ ve futsalu

Začátkem prosince proběhl přebor SŠ ve futsalu, který se konal se ve sportovní hale v Sezimově Ústí a jehož spolupořadatelem byla naše škola. V pátek 7. 12. soupeřili žáci mladší…
více

Volkswagen Bratislava

Dne 12. 12. 2012 se zúčastnili žáci učebních oborů Automechanik, Autoelektrikář a Instalatér odborné exkurze do výrobního závodu Volkswagen v Bratislavě. Žáci byli seznámeni s historií závodu, výrobním programem a…
více

Vánoční Vídeň

Každý rok pořádá naše škola v prosinci zájezd do Vídně. Letos se koná ve dvou termínech – první se uskutečnil 6. 12. Účastníci si pod vedením průvodce Mgr. J. Kubovského…
více

Exkurze do Domu čtení

První prosincový týden navštívili studenti druhého ročníku knihovnického oboru Dům čtení v Praze. Tato pobočka Městské knihovny Praha se kromě běžné činnosti specializuje na propagaci současné české literatury. Programový pracovník…
více

Arnošt Lustig – devět životů

Ve středu 5.12.2012 se v kinosále školy uskutečnila za účasti režiséra Ivo Paveleka projekce filmu Arnošt Lustig – devět životů. Autor filmu seznámil žáky s tříletou prací na filmu a…
více

Autorské čtení studentky naší školy

Dne 10. prosince 2012 se v Českých Budějovicích uskutečnil večer autorského čtení jihočeských spisovatelů. Každoročně ho pořádá Jihočeský klub Obce spisovatelů v rámci dlouhodobého cyklu Malé literární troufalosti. Tohoto večera…
více

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Ve středu 28. listopadu jsme uskutečnili na naší škole již 5. ročník celostátního projektu Příběhy bezpráví. Pořádá jej společnost Člověk v tísni a klade si za úkol přiblížit mladé generaci…
více

Svářecí škola

V posledním listopadovém týdnu proběhly v areálu praktického vyučování řemeslných oborů na Chýnovské ulici svářecí zkoušky. Zkoušky sváření plamenem skládali žáci 3. ročníku oboru instalatér, zkoušky sváření v ochranné atmosféře…
více

Zeměpisná přednáška ve školní knihovně

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 proběhla ve školní knihovně a studijním informačním centru školy přednáška o Americe, které se ujala slečna Eva Marešová. Besedy se zúčastnili žáci prvního a třetího…
více

Exkurze studentů oboru veřejnosprávní činnost

Dne 29. 11. 2012 navštívili studenti čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost služebnu Městské policie Tábor. S každodenní činností městských strážníků a s kamerovým systémem, který chrání bezpečnost a majetek obyvatel,…
více

Exkurze teplárenského provozu

Ve středu 28. listopadu navštívili naši žáci teplárenský provoz firmy C-Energy Planá nad Lužnicí. Exkurze se účastnili žáci oboru INSTALATÉR třetího ročníku. Provozem nás doprovázel vedoucí provozu pan Švec Josef,…
více

Vzdělání a řemeslo 2012

Výstava Vzdělání řemeslo se konala ve dnech 21.- 23.11. na Výstavišti v Českých Budějovicích. Naše škola se výstavy zúčastnila a jako každoročně se zapojila do soutěže v aranžování slavnostních tabulí.…
více

Exkurze do Husitského muzea v Táboře

Ve středu 21. listopadu navštívily dvě třídy knihovnického oboru Husitské muzeum v Táboře. Zatímco studenty prvního ročníku zajímala především přednáška pracovnice muzea paní Pražákové o úkolech muzea a vytváření a…
více

Naše světlušky září nejen v září

Naše škola se letos jako každoročně připojila ke sbírkovému projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Na pomoc nevidomým vybrali žáci naší školy rekordních 26 008 Kč. Letošním světluškám z oboru…
více

Arnošt Lustig – devět životů

Dne 15. 11. 2012 se studenti třetího a čtvrtého ročníku oborů hotelnictví, veřejnosprávní činnost a knihovnické a informační systémy zúčastnili promítání filmu Arnošt Lustig – devět životů. Tato akce byla…
více