Aktuality

Mládežnické fórum

Dne 13. června 2017 se studentky třetího ročníku naší školy – Dominika Berková, Diana Jindová a Žaneta Jašková zúčastnily Mládežnického fóra aneb Desatera problémů města Tábora očima žáků a studentů…
více

Pasování prvňáčků na čtenáře

Závěr roku patří tradičně slavnosti pasování prvňáčků na čtenáře. Ta letošní se dá vyjádřit jednoduchými čísly – jeden týden, dvě místa, tři základní školy, čtyři studentky třídy IS2. V roli pohádkových…
více

Zahradní slavnost v Divadle Oskara Nedbala Tábor

Slavnostně nasvícený táborský divadelní park a hudba Smyčcového kvarteta Jiřího Sychy vykouzlily krásnou atmosféru při slavnostním zakončení divadelní sezóny ve čtvrtek 8. 6. 2017. Během této zahradní slavnosti bylo odhaleno i nové…
více

Veletrh Svět knihy Praha

Ve dnech od 11. 5. – 14. 5. 2017 se na pražském výstavišti v Holešovicích konal již 23. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Jeho návštěva je pro knihovníky téměř…
více

EXKURZE V AČOV TÁBOR

Dne 10. května žáci všech tří ročníků oboru Instalatér navštívili při Dni otevřených dveří  AČOV Tábor. AČOV Tábor prošla v posledních letech výraznou modernizací a žáci se mohli seznámit s moderními technologiemi…
více

Národní památkový ústav Praha

 V úterý 9. května 2017 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Národního památkového ústavu Praha. Na úvod Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru péče o památkový fond,…
více

Exkurze – Státní okresní archív v Táboře

V pátek 21. dubna 2016 se studenti druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu Tábor. Po vstupu do archivu se studenti zapsali do návštěvní knihy v…
více

Odborná exkurze do Steyru v Rakousku

Začátkem dubna se vybraní žáci oboru Automechanik a Autoelektrikář zúčastnili odborné exkurze ve výrobním závodě v rakouském Steyru. Jednalo se o výrobu traktorů. Také navštívili zemědělské muzeum, kde byly ukázky zemědělské…
více

Odborná exkurze Praha

Žáci druhého a třetího ročníku oboru instalatér se zúčastnili odborného školení pro plynové kotle u firmy Junkers. Žáci oboru automechanik v té době navštívili Ústřední dílny Dopravního podniku Praha, kde se…
více

Knihovníci na Noci s Andersenem

V noci z 31. března na 1. dubna proběhla ve stovkách knihoven u nás i v zahraničí akce Noc s Andersenem. Pro studenty druhého ročníku oboru Knihovnické a informační služby byla ta letošní opravdu…
více

Exkurze do Knihovny Akademie věd České republiky

Studenti třetího ročníku oboru Informační služby (IS3) v pondělí 3. dubna 2017 navštívili Knihovnu Akademie věd České republiky v Praze na Národní třídě. Tato specializovaná vědecká knihovna je zajímavá nejen velikostí fondu…
více

Seminář v Akademické knihovně Jihočeské univerzity

V pondělí 13. března 2017 se studenti IS4 zúčastnili praktického semináře o elektronických informačních zdrojích. Přímo v prostorách Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si pod vedením Ing. Heleny Vorlové vyzkoušeli práci…
více

Exkurze – tiskárna Europrint

Studenti druhého ročníku oboru knihovnictví navštívili dne 14. 3. 2017 jednu z nejmodernějších tiskáren v ČR Europrint. Exkurze posloužila jako doplněk k výukovému bloku „Jak se dělá kniha“ v rámci předmětu Úvod do…
více

Exkurze do Vojenského historického ústavu v Praze

Dne 16. 3. 2017 navštívily třídy IS3 a PO1 expozici o 2. světové válce ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Exkurze začala odborným výkladem průvodce, který během prohlídky žáky upozorňoval na zajímavé exponáty.…
více