Aktuálně

Vážení rodiče, další zákonní zástupci a zletilí žáci školy,

dne 6. 6. 2017 končí volební období školské rady, ve které třetinu členů obsazují volení  zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců (o kompetencích a složení rady najdete informace na úvodních stránkách školy v sekci Školská rada).

V souladu s volebním řádem zveřejňujeme datum konání voleb zákonných zástupců a zletilých žáků na den 20. 4. 2017 od 16:00 hodin v budově školy (v jednotlivých třídách dle docházky žáků). Zde voliči obdrží volební lístek se jmény navržených kandidátů a postupem úpravy lístku, volit se bude formou tajného hlasování. Volební orgán (viz níže) zveřejní seznam navržených kandidátů na webových stránkách školy a v tištěné podobě na nástěnce ve školní budově ke dni 10. 4. 2017.

Své návrhy na členy školské rady (jméno, bydliště, povolání) z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků podávejte, prosím, elektronicky na adresu členů volebního orgánu, telefonicky, písemně i při osobním kontaktu. Uzávěrka návrhů je ke dni 10. 4. 2017.

Kontakty pro podávání návrhů:

Mgr. Jaroslav Petrů, petru.jaroslav@ssjs-tabor.cz, 381 252 233, ředitel školy

Mgr. Milan Mikolášek, mikolášek.milan@ssjs-tabor.cz, 381 211 901, zástupce ředitele a člen volebního orgánu

PhDr. Jiří Vránek, vranek.jiri@ssjs-tabor.cz, 393 033 162,  člen volebního orgánu

Děkujeme za Vaše návrhy.