Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2018

Stáhnout (PDF, 101KB)

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny nastávajícího zkušebního období (jaro 2018)

Stáhnout (PDF, 253KB)

Praktické informace k nastávajícím termínům maturitních zkoušek ve formě aktuálního čísla Maturitního zpravodaje (vydává CZVV/CERMAT) naleznete zde.

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro nastávající zkušební období (jaro 2018)

Stáhnout (PDF, 213KB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka pro nastávající zkušební období (jaro 2018)

Stáhnout (PDF, 231KB)

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/18 (platný pro termíny jaro i podzim 2018)

Stáhnout (PDF, 214KB)

Školní seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro školní rok 2017/18 (platný pro termíny jaro i podzim 2018)

Stáhnout (PDF, 728KB)

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2017/2018

(bude uveřejněno později; během jara 2018)

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

 

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory řemesel

(bude uveřejněno později)

 

Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání ve školním roce 2017/2018

(bude uveřejněno později; během jara 2018)