Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017

Stáhnout (PDF, 179KB)

Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky roku 2017 včetně příloh

Stáhnout (PDF, 209KB)

Stáhnout (PDF, 297KB)

Stáhnout (PDF, 383KB)

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny nastávajícího zkušebního období (podzim 2017)

Stáhnout (PDF, 238KB)

Praktické informace k nastávajícím termínům maturitních zkoušek ve formě aktuálního čísla Maturitního zpravodaje (vydává CZVV/CERMAT)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka

Stáhnout (PDF, 217KB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka

Stáhnout (PDF, 241KB)

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/17 (platný i pro termín podzim 2017)

Stáhnout (PDF, 208KB)

Školní seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury platný pro termín podzim 2017

(bude doplněno začátkem září)

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017

Obor Cukrář

Obor Kuchař – číšník

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

 

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory řemesel

(bude doplněno později)

 

Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání ve školním roce 2016/2017

Ověřování dovedností žáků v cizích jazycích je v tomto školním roce mj. součástí jednotných zadání pro písemnou nebo praktickou zkoušku v deseti oborech.


Do písemné zkoušky je cizí jazyk zařazen v sedmi oborech vzdělání:

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář) test ze základů angličtiny a němčiny související s měřením času
29-51-H/01 Výrobce potravin překlad odborných slovíček z a do angličtiny a němčiny
29-53-H/01 Pekař doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny
29-56-H/01 Řezník – uzenář Přiřazování správných českých výrazů ekvivalentům v angličtině a němčině a opačně
33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Překlad krátkého textu a konverzační fráze v anglickém jazyce
66-52-H/01 Aranžér doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny
69-51-H/01 Kadeřník doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny a ruštiny

Zkouška z cizího jazyka probíhá podle volby žáka v anglickém nebo německém jazyce,
v oboru 69-51-H/01 Kadeřník i v ruském jazyce. Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie.


 Do praktické zkoušky je cizí jazyk zařazen ve čtyřech oborech vzdělání:

  • v oboru 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (představení jezdce a koně v anglickém a německém jazyce).
  • jako jazyková část v samostatné odborné práci v oborech:

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář)

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník)

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají žáci minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a  obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

  • Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka.
  • Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:

–          popis technologického postupu a použitých surovin do cizího jazyka (v případě Číšníka popis přípravy tabule)

–          komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, aj.

–          odpovědi na dotazy členů komise.

Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.