Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017 je ke stažení zde.

Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 (pro září 2017) bude k dispozici v srpnu 2017.

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny nastávajícího zkušebního období (jaro 2017) naleznete zde.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017, naleznete zde.

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 (pro duben až červen 2017) je k dispozici zde a jeho přílohy pak zde.

Praktické informace k nastávajícím termínům maturitních zkoušek ve formě Maturitního zpravodaje jsou k dispozici zde (č. 39/2016) a především zde (č. 40/2017). Číslo 41/2017 je pak zde a č. 42/2017 zde.

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka naleznete zde.

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka naleznete zde.

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017 je k dispozici/stažení zde.

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro termíny jaro/podzim školního roku 2016/2017 je k dispozici/stažení zde.

 

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017

Obor Cukrář

Obor Kuchař – číšník

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

 

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory řemesel

(bude doplněno později)

 

Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání ve školním roce 2016/2017

Ověřování dovedností žáků v cizích jazycích je v tomto školním roce mj. součástí jednotných zadání pro písemnou nebo praktickou zkoušku v deseti oborech.


Do písemné zkoušky je cizí jazyk zařazen v sedmi oborech vzdělání:

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář) test ze základů angličtiny a němčiny související s měřením času
29-51-H/01 Výrobce potravin překlad odborných slovíček z a do angličtiny a němčiny
29-53-H/01 Pekař doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny
29-56-H/01 Řezník – uzenář Přiřazování správných českých výrazů ekvivalentům v angličtině a němčině a opačně
33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Překlad krátkého textu a konverzační fráze v anglickém jazyce
66-52-H/01 Aranžér doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny
69-51-H/01 Kadeřník doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny a ruštiny

Zkouška z cizího jazyka probíhá podle volby žáka v anglickém nebo německém jazyce,
v oboru 69-51-H/01 Kadeřník i v ruském jazyce. Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie.


 Do praktické zkoušky je cizí jazyk zařazen ve čtyřech oborech vzdělání:

  • v oboru 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (představení jezdce a koně v anglickém a německém jazyce).
  • jako jazyková část v samostatné odborné práci v oborech:

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář)

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník)

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají žáci minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a  obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

  • Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka.
  • Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:

–          popis technologického postupu a použitých surovin do cizího jazyka (v případě Číšníka popis přípravy tabule)

–          komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, aj.

–          odpovědi na dotazy členů komise.

Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.