Propagační videa

Pro bližší představu o naší škole shlédněte oficiální propagační video spot

Obor Mechanik opravář motorových vozidel má vlastní prezentaci níže