Knihovníci na stáži v zahraničí

Pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ absolvovali studenti knihovnictví ve dnech 28. 5. – 8. 6. 2018 na Slovensku. Ve dvou velkých bratislavských knihovnách se zapojili do činnosti jednotlivých oddělení a studoven, praktickou činností si tak ověřili a procvičili znalosti získané v odborných předmětech. Cílem projektu bylo i seznámení se slovenským jazykem, společnou historií obou národů a se současným životem našich nejbližších sousedů. K tomu napomohl bohatý kulturně-poznávací program, který zahrnoval návštěvu muzeí, galerií, výstav, kina, divadla a historických pamětihodností.

                                                                                                              PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit