Aktuality

Knižní veletrh v Bratislavě

Ve dnech 14. a 15. listopadu navštívil výběr studentů knihovnického oboru knižní veletrh v Bratislavě - Bibliotéku. První den byl na pořadu kulturně-historický program – zastávka v Telči, prohlídka hradu…
více

Přebor SŠ ve volejbale

Ve dnech 20.-21. 11. 2013 proběhl přebor středních škol ve volejbale, jehož pořadatelem byla naše škola. Turnaj proběhl v rámci sportovních soutěží AŠSK. Ve středu soutěžily dívky, ve čtvrtek chlapci.…
více

Soutěž Dortování

Michala Eremiášová, žákyně 3. ročníku oboru cukrář, sklízí úspěchy na všech cukrářských soutěžích. O víkendu se zúčastnila amatérské soutěže Dortování, kterou pořádalo Cukrářství u Veselých. Její dort na téma Paní…
více

Exkurze žáků oboru veřejnosprávní činnost

Dne 12. 11. 2013 navštívili studenti čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost služebnu Městské policie v Táboře. Velitel městských strážníků Mgr. Petr Svoboda seznámil studenty s fungováním městské policie, vybavením strážníků…
více

Beseda s pamětníkem 2. světové války

Ve středu 13. 11. 2013 naši školu navštívil plukovník Vasil Hajdur - veterán a pamětník 2. světové války. Žákům vyprávěl o svém životě během války, o svém utrpení v gulagu,…
více

Gastrofest České Budějovice

Mezinárodní gastronomický festival Gastrofest se konal v Českých Budějovicích ve dnech 7. 9. 11. 2013. V rámci festivalu se konala řada doprovodných akcí a soutěží. Cukrářské soutěže Jihočeské mlsání se…
více

Halloween v IS3

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.10. před Svátkem všech svatých. S jeho průběhem se seznámili při hodině anglického jazyka i žáci ze třídy IS3. Dozvěděli se spoustu…
více

Exkurze – Památník Vojna a Čapkova Strž

Dne 15. 10. 2013 přivezly dva autobusy studenty naší školy před pracovní tábor Vojna u Příbrami. V mlhavém ránu je vítal nápis Prací ke svobodě. Studenti se přijeli seznámit s…
více

Burza středních škol – hotel Palcát Tábor

Ve středu 23. 10. 2013 představí naše škola svoji vzdělávací nabídku na burze středních škol v hotelu Palcát. Zájemci mohou získat informace o možnostech studia na naší škole, prohlédnout si…
více

Školení Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 10. 10. se ve studijním a informačním centru naší školy uskutečnila druhá část školení Finanční gramotnost – finance a stát. Přednáška proběhla v rámci projektu Šance pro ICT,…
více

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013 se konala 3. 10. v Olomouci v rámci 18. ročníku festivalu gastronomie a nápojů. Soutěž byla určena pro dvojice žák + učitel odborného výcviku. Naši…
více

Evropský den jazyků

Jako každý rok i letos jsme se připojili k Evropskému dni jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Studenti některých tříd oborů Hotelnictví a…
více

Studenti knihovnictví na TABOOKu

Ve dnech 4. a 5. října se v Táboře konal druhý ročník festivalu malých nakladatelství TABOOK. Jedinečnou příležitost poznat skrytou tvář odborné akce nadregionálního významu využili studenti knihovnického oboru napříč…
více

Exkurze do knihoven – úvod k praxi knihovníků

Dne 17. září zahájili studenti 3. ročníku oboru Knihovnické a informační systémy celoroční souvislou praxi exkurzí do dvou blízkých knihoven. V útulných prostorách Městské knihovny v Sezimově Ústí I. je…
více