Studijní a informační centrum školy

Vybudování Studijního a informačního centra školy si klade za cíl zavedení systematické výchovy informační gramotnosti žáků v podmínkách školy, která zahrnuje učební, maturitní i nástavbové obory, jazykovou školu a konzultační středisko Slezské univerzity v Opavě. V prostorách studijního a informačního centra budou žáci získávat schopnosti, dovednosti a znalosti považované za součást informační gramotnosti.

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi je považováno za jednu z klíčových kompetencí podle jednotlivých RVP. To znamená, že absolventi získají schopnosti pracovat s prostředky ICT a kromě toho získají schopnost získávat informace z různých zdrojů, efektivně získané informace využívat a také věrohodně informační zdroje posuzovat.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Výpůjční doba

Pondělí 08:00 -14:00
Úterý 08:00 -11:00
Středa 08:00 -11:00
Čtvrtek 08:00 -14:00
Pátek zavřeno

Sobota pouze v určených termínech dle požadavků SLU Opava.

Kontakt:

knihovnice Klára Louthanová

telefon: +420 393 033 230

e-mail: knihovna@ssjs-tabor.cz