Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny zkušebního období jaro 2018

Stáhnout (PDF, 253KB)

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny zkušebního období podzim 2018

(bude zveřejněn v srpnu)

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2018

(bude zveřejněno v srpnu)

Praktické informace ve formě aktuálních čísel Maturitního zpravodaje (vydává CZVV/CERMAT) naleznete níže:

Maturitní zpravodaj č. 44/2018, zaměřený na cizí jazyk;

Stáhnout (PDF, 3.35MB)

Maturitní zpravodaj č. 45/2018, zaměřený na matematiku;

Stáhnout (PDF, 1.81MB)

Maturitní zpravodaj č. 46/2018, zaměřený na český jazyk.

Stáhnout (PDF, 2.45MB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2018

Stáhnout (PDF, 213KB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka pro rok 2018

Stáhnout (PDF, 231KB)

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2018

Stáhnout (PDF, 214KB)

Školní seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro rok 2018

Stáhnout (PDF, 728KB)

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory řemesel

(budou zveřejněny později)

Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání

(bude zveřejněno později)