Dokumenty ke stažení

Seznam doporučené literatury pro 1. ročníky

Žádost o …

Žádost o povolení pozdních příchodů/dřívějších odchodů/ z vyučování stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uvolnění z výuky stáhnout soubor [.docx]
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uznání dosaženého vzdělání stáhnout soubor [.docx]
Propustka pro žáka stáhnout soubor [.doc]
Žádost o povolení změny oboru vzdělání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu stáhnout soubor [.docx]
Žádost o komisionální přezkoušení stáhnout soubor [.docx]
Žádost o opakování ročníku stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přerušení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přestup žáka do SŠ OSŘ v Táboře stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přijetí ke studiu stáhnout soubor [.docx]
Oznámení o ukončení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uvolnění z výuky stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uznání dosaženého vzdělání stáhnout soubor [.docx]

Nezařazené studijní materiály

Školní řád JŠ stáhnout soubor [.doc]
Žádost o zvláštní režim splácení kurzovného stáhnout soubor [.doc]
Přihláška pro večerní kurzy stáhnout soubor [.doc]
přihláška pro SŠ a ZŠ stáhnout soubor [.doc]
přihláška pro MŠ stáhnout soubor [.doc]
Pomaturitní tudium: dřívější maturanti stáhnout soubor [.doc]
Pomaturitní tudium: čerství maturanti stáhnout soubor [.doc]
Přihláška ke zkoušce z ČJ: úroveň A1 stáhnout soubor [.doc]
Přihláška do kurzu ČJ pro cizince stáhnout soubor [.doc]
Potvrzení o poučení ve večerních kurzech stáhnout soubor [.doc]
Vyhláška 33/2005 stáhnout soubor [.pdf]