Denní studium

Zájemcům z řad maturantů nabízíme jednoleté denní pomaturitní studium cizího jazyka (anglického či německého). Na základě souvisejících předpisů je možné do studia nastoupit jakožto čerstvý maturant z aktuálního školního roku – a v takovém případě (kdy souvisle pokračujete ve studiu) nezanikají ani výhody s denním studiem související – za studenta je stále hrazeno sociální a zdravotní pojištění a může požívat i dalších studentských výhod, které statut studenta přináší. Studium v tomto typu kurzu je samozřejmě otevřeno i dalším zájemcům z řad veřejnosti – jedinou podmínkou je absolvování maturitní zkoušky. Nicméně tito „dřívější“ maturanti již nemohou využívat výše uvedeného sociálního zvýhodnění.