Firemní jazykové kurzy

Jazykové kurzy pro firmy a organizace

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky trvale nabízí výuku jazykových kurzů pro firemní a organizační klientelu přímo ve vámi zvolené lokaci nebo ve vlastních jazykových učebnách v Táboře, Bydlinského 2859 respektive 2474. Škola nabízí firemní výuku na všech úrovních a charakterech jazykového vzdělávání; pro úplné začátečníky, pokročilé, středně pokročilé a velmi pokročilé, ale také konverzační kurzy nebo přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky (ZD, MSP, PET, FCE) a jiné; vše individuální formou, kdy je možné se dohodnout na zcela specifických termínech a místě výuky a stejně tak i na frekvenci a objemu.

Kvalitní výuku u vás ve firmě nebo u nás ve škole zajišťují jedni z našich nejlepších lektorů a vyučujících. Pomáhají vám v rozvíjení všech jazykových schopností (poslech, psaní, čtení a mluvený projev), a tak umožňují rozvoj dalšího pracovního růstu. Cena individuálního kurzu za jednu 45minutovou vyučovací jednotku je 520,-Kč (za předpokladu, že výuka probíhá v učebnách JŠ). Množství hodin a jejich rozvržení je nastavitelné individuálně dle vašich potřeb a našich možností.

Naše škola se podílí nebo podílela na jazykovém vzdělávání ve více než deseti firmách v Táboře a okolí – Česká spořitelna, a.s., Městský úřad v Soběslavi, Česká obchodní inspekce, Finanční úřad v Táboře, TAGREA a.s., Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo zemědělství ČR – ZAPÚ Tábor, ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Milevsko, krajský odbor Katastrálního úřadu, CZECH PACK spol.s r.o. v Táboře, Úřad práce v Táboře, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Tábor, AHOLD Czech Republic, a.s., VSP Data Tábor a mnohé další.

Podmínky zahájení kurzu a celková výše kurzovného je stanovena Smlouvou o provádění jazykové výuky uzavřené ve smyslu § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (vzor smlouvy je ke stažení ZDE).

Online přihláška