Individuální jazykové kurzy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky trvale nabízí výuku jazykových kurzů pro individuální zájemce přímo v jimi zvolené lokaci nebo ve vlastních jazykových učebnách v Táboře, Bydlinského 2859 respektive 2474. Škola nabízí individuální výuku na všech úrovních a ve všech charakterech jazykového vzdělávání; pro úplné začátečníky, pokročilé, středně pokročilé a velmi pokročilé, ale také individuální konverzační kurzy nebo individuální přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky (ZD, MSP, PET, FCE) a jiné; vše individuální formou, kdy je možné se dohodnout na zcela specifických termínech a místě výuky a stejně tak i na frekvenci a objemu.

Kvalitní výuku u vás ve firmě nebo u nás ve škole zajišťují jedni z našich nejlepších lektorů a vyučujících. Pomáhají vám v rozvíjení všech jazykových schopností (poslech, psaní, čtení a mluvený projev), a tak umožňují rozvoj dalšího pracovního růstu. Cena individuálního kurzu je za jednu 45minutovou vyučovací jednotku 520,-Kč (za předpokladu, že výuka probíhá v učebnách JŠ). Množství hodin a jejich rozvržení je nastavitelné individuálně dle vašich potřeb a našich možností.

Podmínky zahájení kurzu a celková výše kurzovného je stanovena Smlouvou o provádění jazykové výuky uzavřené ve smyslu § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (vzor smlouvy je ke stažení ZDE).

Online přihláška