Ceník pro školní rok 2017/2018

Ceník jazykových kurzů a zkoušek pro školní rok 2017/2018

[ke stažení ZDE]

název kurzu týdenní
dotace
hodin
za rok
cena
za 45 minut
kurzovné úhrnem
Večerní kurzy pro veřejnost
Základní tříletý kurz jazyků 2×2 140 48 Kč 6 720 Kč
Střední dvouletý kurz jazyků 2×2 140 48 Kč 6 720 Kč
Přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce základní, k mezinárodním zkouškám z anglického (FCE) a německého (ZD) jazyka 2×2 120 55 Kč 6 600 Kč
Přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce všeobecné, k mezinárodním zkouškám z anglického (CAE) a německého (ZMSP) jazyka 2×2 120 60 Kč 7 200 Kč
Konverzační jednoletý kurz jazyků 1×3 105 55 Kč 5 775 Kč
Konverzační jednoletý kurz jazyků 2×2 140 55 Kč 7 700 Kč
Speciální čtyřletý kurz jazyků pro středoškoláky (plná cena bez SŠ slevy 10%) 1×2 70 55 Kč 3 850 Kč
Speciální kurz jazyků (max. počet účastníků 8 – otevíráme již při počtu 5 účastníků) 1×2 70 90 Kč 6 300 Kč
Kurzy pro předškolní děti (ve věku 3 až 6 let)
kurz jazyků (počet uchazečů min. 8) 1×1 32 1 700 Kč
kurz jazyků (počet uchazečů min. 8) 2×1 64 3 200 Kč
(vyučovací jednotka trvá 30-45 minut, platba probíhá ve 2 termínech: v září a lednu)
Kurzy pro žáky ZŠ
kurz jazyků (počet uchazečů min. 8) 1×1 35 2 150 Kč
kurz jazyků (počet uchazečů min. 8) 2×1 70 4 100 Kč
(vyučovací jednotka trvá 45 minut, platba probíhá ve 2 termínech: září a lednu)
Jednoletý kurz cizích jazyků
(výše kurzovného za deset měsíců výuky) 23 900 Kč
Individuální / firemní kurzy 520 Kč
Státní jazykové zkoušky (AJ/NJ/ČJ) poznámka písemná část ústní část zkoušky
státní jazyková zkouška základní alespoň 2 uchazeči! 3 000 Kč 500 Kč
státní jazyková zkouška všeobecná alespoň 2 uchazeči! 3 600 Kč 600 Kč
Stejnopis vysvědčení o státní jazykové zkoušce 100 Kč
CVIČNÉ jazykové zkoušky – AJ/NJ/ČJ zkouška cena
zkouška základní SJZ základní – všechny jazyky 500 Kč
zkouška všeobecná SJZ všeobecná – všechny jazyky 550 Kč
Osvědčení o znalosti jazyka (úroveň B1)
(odpovídá znalosti po absolvování 420 hodin výuky jazyka = test + ústní zk.) 1 500 Kč
Osvědčení o znalosti češtiny pro cizince (A1)
(bez poukazu dokládajícího nárok na bezplatné vykonání) 1 500 Kč
Stejnopis osvědčení o znalosti češtiny pro cizince – úroveň A1 300 Kč
Stejnopis potvrzení o nesložení zkoušky z češtiny pro cizince – úroveň A1 300 Kč