Kurzy pro žáky

V nabídce naší JŠ jsou trvale zařazeny i kurzy pro zájemce z řad žáků základních či mateřských škol. Výuka těchto zájemců probíhá většinou formou domluvy s konkrétní mateřskou či základní školou, jejíž vedení se s námi dohodne na odpovídajících podmínkách realizace kurzu a výuka pak probíhá přímo v dané MŠ (v průběhu denní výuky) či ZŠ (odpoledne po vyučování). V případě žáků základních škol je samozřejmě možná i realizace kurzu organizovaného přímo v prostorách naší JŠ – na základě domluvy s rodiči. Lektory v těchto kurzech bývají buď přímo zaměstnanci daných škol (MŠ či ZŠ) – mají-li odpovídající kvalifikaci a znalosti; nebo přímo naši pracovníci, kteří do školek či základních škol v daných časech dochází. Další informace se dozvíte pod samostatnými záložkami v levém menu.