Státní zkoušky

Termíny a poplatky za vykonání státních jazykových zkoušek

Písemné státní jazykové zkoušky na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky konané podle vyhlášky MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách se uskuteční ve školním roce 2018/2019 v následujících termínech:

Jarní období 2019:

Státní jazyková zkouška základní
17. května 2019 (pátek) 12:30 – 13:30 – všechny jazyky

Státní jazyková zkouška všeobecná
24. května 2019 (pátek) 12:30 – 13:30 – všechny jazyky

Přihlásit se ke státním zkouškám je nutné do 31. března příslušného kalendářního roku.

Přesný čas konání zkoušky bude vždy sdělen písemným pozváním ke státní jazykové zkoušce.

Konání ústní části státní zkoušky (v případě úspěchu v části písemné) je vždy nejdříve 5 dnů po datu konání písemné části zkoušky. Uchazeči budou o datu a čase konání ústní části zkoušky informováni písemnou pozvánkou.

CVIČNÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY (STÁTNICE NANEČISTO)

Na naší škole je možné se na státní zkoušku základní i všeobecnou připravit i prostřednictvím vyzkoušení si kompletní písemné části zkoušky formou zkoušky cvičné.