Večerní studium

Studium v odpoledních nebo večerních hodinách je určeno zájemcům o studium jazyka z řad široké veřejnosti. Kurzy jsou povětšinou organizovány jako dvouhodinové (2 x 45 min za sebou), převážně v termínech pondělí a středa (tedy 2 x týdně – není však pravidlem ani nutností), ale výběr dne, času a frekvence je vždy na kolektivní dohodě účastníků té které skupiny a vyučujícího lektora. Tyto kurzy se nabízí s možností nástupu do 1. ročníku (pro úplné začátečníky), 2. ročníku (pro mírně pokročilé), 3. ročníku (středně pokročilí) – tyto tři ročníky spadají pod označení „základní kurz jazyků“ a následně se nabízí 2 další ročníky v kurzu „pokročilém“.

Samozřejmostí je souvislé studium s postupem v rámci těchto ročníkových běhů. Při nejistotě ve věci vlastní úrovně znalostí lze zařazení provést na základě rozřazovacího testu (na základě dohody s vedoucím JŠ). Přestupy mezi ročníky jsou po dohodě samozřejmě možné. Další informace se dozvíte pod samostatnými záložkami v horním menu.